Ludovít Bari
Housle Ludovíta Bari

Díla tvořená láskou

Kniha Ludovit Bari

Po završení tvorby unikátní kolekce 20 ks originálních hudebních nástrojů jsem se rozhodl napsat o tom všem pravdivý příběh, ve kterém popisuji průřez svého života počínaje dětstvím a konče současností. Zároveň v knize ale také popisuji profesní náhled na umění, život, lidstvo a přírodu.

Ve své knize "Díla tvořená láskou" uvádím postupy při malování, tvorbě hudebních nástrojů a reliefů plastik

Chci zakoupit e-knihu Díla tvořená láskou 

Důvod, proč tato kniha vznikla

"Chtěl bych čtenáře ujistit, že skutečným důvodem nebyla nuda ani touha nějak exhibovat a zbytečně popisovat množství papíru, abych se zviditelnil, ale kvůli emocím, které na mne dolehly, když jsem zjistil, jaké nesmysly píší někteří autoři o věcech, které neznají. Předkládají tak nepoučenému čtenáři úplné nesmysly.

Znáte konkrétní emoce "samotného tvůrce" při tvorbě nástrojů a také jejich pracovní postupy, o tom jsem právě snil. Přál si je vidět a vše se o nich dozvědět. Nezajímá mne, co si nějaký autor vymyslí za nesmysly, aby se nějakým způsobem literárně prosadil! Pouze jsem konstatoval, že nic podobného, v mém dosahu, ke čtení není. Nemohl jsem se přirozeně dočkat takovéto knihy, protože ti poslední klasikové už dávno zemřeli a těch tvůrců nových nástrojů, kteří by o tom mohli něco napsat, moc není.

Tato skutečnost mne donutila, abych tyto informace poskytl lidem, kteří se o tento žánr literatury zajímají. Vzhledem k tomu, že za posledních čtyřicet let jsem napsal jen pár krátkých dopisů, je až drzá odvaha ode mne najednou z ničeho nic začít psát tuto knihu. Je to skoro stejné, jako s těmi mými novými nástroji (houslemi)!

Jelikož jsem dosáhl už určitého množství, co do počtu nástrojů a také i do množství nových tvarů, rozhodl jsem se o tom napsat svůj pravdivý příběh. Dát příležitost někomu jinému popisovat zkreslený příběh o tom, jak jsem vše prožíval se mi opravdu nechtělo. Nevadí mi, že si o tom bude někdo myslet, že je to určitá forma narcizmu, protože to tak může na někoho působit. Chtěl jsem pouze dosáhnout skutečného ztvárnění obrazu vlastních pocitů a problémů, které jsem musel řešit. Své nálady, které jsem při práci prožíval, a které nemůže nikdo jiný znát. 

Než jsem se naučil napsat souvislou větu, udržet slovosled a ještě k tomu, aby to bylo spisovně a gramaticky správně, trvalo mi víc, jak půl roku. Napsal jsem toho tolik, že jsem musel z celkového množství textu mnoho ořezávat, abych získal určitou formu. Další měsíce pak upravoval koncepci příběhu. Nakonec jsem se učil odrážky a slohovou úpravu."

L.Bari o své knize

Explikace

Název: Díla tvořená láskou

Autor: Ľudovít Bari

Charakteristika knihy: 

  • Průřez životem Luďka Bariho, počínaje dětstvím a konče současností
  • Umělcův osobní i profesní náhled na umění, život, lidstvo a přírodu
  • Popisy postupů při malování, tvorbě reliéfů a hudebních nástrojů

 

Housle vydávají tóny, které léčí a čistí vaše tělo. Mění ho v kvalitnější materiál. Proto poslouchejte hudbu, kde hraje tento nástroj. Hlavně ať poslouchají ti, kteří drží hladovku.

-- Luděk Bari
Novinky
R.M.Rilke „Neboť hvězd skákalo nespočet“
R.M.Rilke „Neboť hvězd skákalo nespočet“

Pod názvem „Neboť hvězd skákalo nespočet“ ztvárnil ve svém aktuálním díle Bari jednoho z nejvýznamnějších německy píšících lyriků přelomu 19. a 20. století Rainera Maria Rilkeho. Technické parametry díla jsou: Autor: Luděk Bari; Rozměr: 42x27x2 cm, Materiál: lípa povrchově konzervováno včelím voskem; Technika: Dřevořez nízký reliéf; Rok zhotovení: 15.4.2014. Kdo byl Rainer Maria Rilke a jak vypadá detailně zhotovené dílo se dozvíte v encyklopedickém Wiki profilu (odkaz na Wiki)

Archiv aktualit